Zajęcia plastyczne

Plastyczna ekspresja dziecka jako naturalna aktywność rozwojowa.

Cele:

  • rozwijanie twórczej aktywności dziecka;

  • stymulowanie rozwoju małej motoryki;

  • nabywanie umiejętności społecznych;

  • kształtowanie samodzielności.