Zajęcia pedagogiczneZajęcia mają charakter indywidualny lub grupowy, w szczególności rozwijane są:

 • uczenie się poprzez rozwój zdolności poznawczych, osobowości, komunikowania się;

 • uczenie się poprzez rozwój pamięci, myślenia twórczego i wyobraźni;

 • rozwój emocjonalny dzieci – wrażliwości i empatii;

 • rozwój społeczny – komunikowanie się i współpraca w grupie.Podczas zajęć dziecko rozwija takie zdolności jak:

 • pamięć

 • myślenie

 • wyobraźnia

 • poznaje sposoby radzenia sobie ze stresem szkolnym

 • wzmacnia poczucie bezpieczeństwa

 • wzmacnia poczucie własnej wartości

 • wzmacnia poczucie przynależności do grupy i akceptacji, które są podstawą prawidłowego rozwoju. 


Program zajęć dostosowywany jest do wieku dzieci i ich potrzeb.