Trening umiejętności społecznych

Celem zajęć jest pomoc dziecku w rozwijaniu osobowości i nabywaniu kompetencji społecznych.

Podczas spotkań dzieci będą miały możliwość:

  • poznawania i doskonalenia umiejętności społecznych oraz nabywania sprawności do wykorzystania ich w sytuacjach rzeczywistych;

  • rozwijania umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie;

  • rozwoju emocjonalnego i uczenia się, jak radzić sobie z emocjami, postępować w sytuacjach trudnych, rozwiązywać konflikty.

 

Korzyści z udziału w zajęciach:

  • dzieci rozwiną swoje zdolności poznawcze – poznają normy i zasady społeczne, rozwiną empatię poznawczą i uczą się właściwych zachowań społecznych;

  • rozwiną swoją motywację – łatwiej i chętniej będą wchodzić w relacje z innymi ludźmi;

  • zdobędą umiejętności społeczne, które będą mogły stosować w codziennym życiu.