Terapia taktylna

Głównym celem terapii taktylnej jest wytworzenie bądź wzmocnienie świadomości ciała. Następuje to dzięki stymulacji zmysłu dotyku – terapeuta dostarcza dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, by pacjent był w stanie wykształcić w sobie reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców.

Cele:

  • uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu;

  • regulacja i normalizacja percepcji dotykowej;

  • równoważenie napięcia mięśniowego;

  • wspieranie procesu integracji sensorycznej;

  • aktywizowanie mechanizmów integracji sensoryczno-motorycznej;

  • kształtowanie świadomości kinestetycznej.