Terapia odruchów dynamicznych i posturalnych

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych jest ukierunkowana na czynniki i procesy ruchowego rozwoju.

Terapia dokonuje się poprzez stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Terapia skierowana jest do dzieci z:

  • ADHD, ADD;

  • zaburzeniami mowy;

  • trudnościami w nauce, dysleksją;

  • lękami i fobiami;

  • ze spektrum autyzmu;

  • opóźnieniami w rozwoju umysłowym;

  • zachowaniami agresywnymi;

  • zaburzeniami integracji sensorycznej.