SensoPaka

SensoPaka jest ciekawą propozycją zajęć stymulacyjnych dla dzieci i dorosłych z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów.

Dzięki ustrukturalizowaniu jest dla uczestnika bezpieczną emocjonalnie propozycją by wszedł w kontakt ze swoim ciałem, otoczeniem oraz ludźmi. Zachęca do otwarcia na relacje ze światem. Pomaga w pobudzeniu rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego, a także w eliminowaniu zachowań trudnych, niepożądanych.

W pracy tym programem główny nacisk kładziemy na rozwijania zdolności komunikacyjnych poprzez dotyk, ruch i muzykę oraz dostosowanie stymulacji do możliwości percepcyjnych odbiorców. Każda sesja składa się z kilku polisensorycznych stymulacji odbywających się w tle odpowiednich dźwięków muzyki. Sekwencje te są starannie dobrane tak, aby zapewnić różnorodność stymulacji.

Zajęcia z wykorzystaniem tego programu odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej. Zajęcia odbywają się na platformie rezonansowej, która pozwala na lepszy odbiór dźwięków otoczenia i dostosowanie ich do możliwości percepcyjnych osoby z zaburzeniami. Umożliwia pełne wykorzystanie zmysłu dotyku i propriocepcji, a także resztek słuchu i wzroku.

Dla kogo jest przeznaczona?

  • dla dzieci wymagających wczesnej interwencji;

  • dla osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej;

  • dla osób, które jednocześnie nie słyszą i nie widzą;

  • dla osób z zaburzeniem funkcjonowania zmysłów;

  • dla osób z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi;

  • dla osób z autystycznym spektrum zaburzeń

oraz do pracy z osobami:

  • ciągle wokalizującymi;

  • nieaktywnymi i nieśmiałymi;

  • wiotkimi i spastycznymi;

  • lubiącymi muzykę.