Metoda werbo-tonalna

(dla dzieci od 3 miesiąca życia)

Cele:

  • rozwinięcie mowy;

  • prawidłowa prozodia;

  • rehabilitacja słuchania.

W programie uwzględnione są następujące elementy:

  • zabawy fonacyjne z zabawkami;

  • rytm ciała – głoski;

  • rytm muzyczny – wyliczanki, melodie, wyklaskiwanie, ruchy rąk;

  • ćwiczenia równowagi;

  • graficzne odwzorowywanie rytmów – rysowanie.