Terapia behawioralna

Terapia behawioralna ukierunkowana jest na poprawę funkcjonowanie dziecka w otoczeniu i naukę nowych umiejętności. Podchodząca do człowieka całościowo i podmiotowo, z uwzględnieniem jego wyjątkowości i indywidualnych potrzeb.

Główne cele terapii behawioralnej:

 • modyfikacja zachowań trudnych;

 • komunikacja;

 • samodzielność;

 • umiejętności społeczne;

 • nauka umiejętności przedszkolnych lub szkolnych;

 • współpraca z rodzicami.

Dla każdego dziecka terapeutka opracowuje:

 • indywidualny system motywacyjny;

 • programy terapeutyczne;

 • program modyfikacji zachowania;

 • plan samodzielnego działania;

 • pomoce terapeutyczne;

 • system monitorowania postępów w nauce.

Terapia prowadzona jest przez certyfikowaną terapeutkę.