O nas

Cechuje nas zaangażowanie , pasja i indywidualne spojrzenie na rozwój każdego dziecka.

Prowadząc terapię bazujemy na mocnych stronach, wspieramy w rozwoju i staramy się wydobywać to, co  najlepsze. 

W Centrum istnieje możliwość skorzystania z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI u specjalisty wspomagania rozwoju dziecka- wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania.

Spotkanie to ma pomoc Rodzicom w podjęciu odpowiednich kroków-  rozpoczęcie terapii, porada, wyjaśnienie obaw dotyczących rozwoju dziecka itp.

 

 

 Zapraszamy do przeczytania krótkich informacji o nas oraz do osobistego kontaktu na miejscu!

mgr Justyna Faderewska

Terapeuta wspomagania rozwoju, wczesnej interwencji i WWR, terapeuta ręki i Integracji Bilateralnej, pedagog specjalny

Prowadzi: terapię pedagogiczną dla dzieci dysfunkcjami rozwojowymi (Autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, MPDz i inne); wczesną interwencję logopedyczną z elementami Metody Werbo-Tonalnej i Castillo Moralesa; terapię ręki; terapię Integracji Bilateralnej; Senso-Pakę - program stymulacyjny dla dzieci z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów.

 www.znanylekarz.pl/justyna-faderewska/terapeuta/czestochowa

 

mgr Justyna Krawczyk

neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta karmienia

Prowadzi: terapię logopedyczną i pedagogiczną, terapię karmienia, terapię taktylną

 

mgr Anna Mielczarek-Koniecka

Logopeda, pedagog

profilaktyka – stymulowanie i kształtowanie rozwoju mowy dziecka oraz pomoc rodzicom/opiekunom w tym zakresie (już w okresie prenatalnym); diagnoza; terapia – korekcja wszelkich zaburzeń komunikacji językowej oraz nauczanie właściwej i skutecznej komunikacji; doradztwo (szkolenia, warsztaty, konsultacje) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury żywego słowa oraz emisji głosu.

 

mgr Martyna Opiłka

Terapeuta integracji sensorycznej

Prowadzi: integrację sensoryczną, rewalidację.

 

mgr Ewelina Wrońska

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, oligofrenopedag

Prowadzi: integrację sensoryczną; terapię czaszkowo-krzyżową; terapię taktylną; terapię odruchów dynamicznych i strukturalnych.

 

 

 

mgr Justyna Browarska

Psycholog posiadający uprawnienia pedagogiczne

Prowadzi: konsultacje psychologiczne; terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi; terapię psychologiczną dzieci z ASD (Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu); Senso-Pakę - program stymulacyjny dla dzieci z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów.

mgr Karolina Dobosz

Psycholog

mgr Monika Kusinska

Fizjoterapeuta, terapeuta Metody NDT Bobath, Bobath Baby i Vojty

Prowadzi: rehabilitację Metodą NDT Bobath, Bobath Baby i Vojty, rehabilitację wad postawy- gimnastykę korekcyjną, rehabilitację fizjoterapeutyczną z elementami metody PNF, Handling- instruktaż dotyczący wczesnej opieki nad dzieckiem