Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej ma na celu integrację bodźców zmysłowych oraz płynących do ośrodkowego układu nerwowego doświadczeń poprzez zabawę. W trakcie terapii dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz dokonywane jest usprawnienie pracy systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego, na których te umiejętności bazują.

Terapia integracji sensorycznej ma na celu:

  • eliminowanie, hamowanie bądź ograniczanie niepożądanych bodźców współtowarzyszących nadwrażliwości sensorycznej;
  • dostarczanie silnych bodźców w przypadku występowania podwrażliwości sensorycznej.

Terapia skierowana jest do dzieci:

  • ze spektrum autyzmu (ASD)
  • z ADHD;
  • wadami genetycznymi;
  • niepełnosprawnością umysłową;
  • w wieku przedszkolnym oraz szkolnym mających problemy z codziennym funkcjonowaniem.