Integracja bilateralna

Integracja bilateralna to indywidualny program ćwiczeń, które zachęcają mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat.

Celem programu jest poprawa następujących funkcji:

  • poczucie własnego ciała i lepsza koordynacja;

  • równowaga statyczna i dynamiczna;

  • lateralizacja i percepcja przestrzenna;

  • integracja międzypółkulowa;

  • wielozadaniowość;

  • integracja sensoryczna;

  • automatyzacja ruchu;

  • promocja zdolności fizycznych i poznawczych.

Aktualne badania dowodzą, że opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

Ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.