Cennik

CENNIK

CENTRUM TERAPII DZIECI I WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Koszt zajęć

 

Integracja sensoryczna

50-60 min

90,00 zł

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa

50-60 min

90,00 zł

 

Terapia taktylna

50-60 min

90,00 zł

 

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

50-60 min

90,00 zł

 

Terapia logopedyczna

50min

80,00 zł

 

Terapia neurologopedyczna

50min

100,00 zł

 

Wczesna interwencja logopedyczna z elementami metody werbotonalnej

50 min/30 min

80,00 zł/50,00 zł

 

Terapia pedagogiczna

50 min

80,00 zł

 

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

50 min

80,00 zł

 

Terapia behawioralna

60 min

100,00 zł/

 

Terapia ręki

50 min

80,00 zł

 

Terapia Integracji Bilateralnej (BI)

45 min

80,00 zł

 

Terapia ręki + BI

60 min

80,00 zł

 

SensoPaka- polisensoryczny program stymulacyjny dla dzieci z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów

30min

60,00 zł

 

Rehabilitacja wad postawy

(gimnastyka korekcyjna)

45 min

80,00 zł

 

Rehabilitacja Metodą NDT Bobath,NDT Bobath Baby, VOJTA

50 min

100,00 zł

 

Rehabilitacja fizjoterapeutyczna z elementami metody PNF

50 min/30 min

80,00 zł/60,00 zł

 

Rehabilitacja Schumann 3D System

+ masaż

+ ustawianie kręgosłupa

60min

120,00 zł

 

Schumann 3D System- łóżko + masaż/rehabilitacja

 

45min

100,00 zł

 

Zabiegi Schumann 3D System:

łóżko, fotel, platforma

15-30min

15,00-40,00zł

 

Zabiegi rehabilitacyjne:

 • Masaż Gua Sha

 • Masaż Bańką Chińską

 • Akupunktura Su Dżok

 • Refleksologia stóp

 • Świecowanie uszu (min. 3 zabiegi)

 • masaż tradycyjny

   

 

15-20min

30min

30min

30min

 

30min

 

30,00-50,00zł

50,00zł

50,00zł

50,00zł

20,00zł- 1 zabieg

60,00

 

BIOFEEDBACK

Wizyta kwalifikacyjna z ułożeniem treningu Biofeedback
Konsultacja lekarska

 

150,00 zł

 

Sesja terapeutyczna EEG

 

70,00 zł

 

EEG z opisem

 

90,00 zł

 

EEG we śnie

 

120,00 zł

 

Elektrostymulacja podniebienia miękkiego i języka, seria 10-ciu zabiegów

6 min/zabieg

220,00 zł

 

Interwencja w placówce na życzenie rodziców

Czas do ustalenia indywidualnie

Cena ustalana indywidualnie

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

Rodzaj zajęć

Opis zajęć

Czas trwania

Koszt zajęć

Terapia pedagogiczna/ psychologiczna

grupa 2 os.

do 60 min.

65,00 zł/osoba

Terapia psychologiczna-behawioralna

grupa 3- 5 os.

do 60min.

65,00 zł/osoba

Terapia logopedyczna

grupa 2-3 os.

do 60min.

65,00 zł/osoba

Trening umiejętności społecznych wg grup wiekowych i realizowanych programów

grupa min.3 osobowa

do 60min.

65,00 zł/osoba

Zajęcia plastyczne

 

grupa min. 3 osobowa

do 90 min.

60,00 zł

 

 

 

DIAGNOZY I KONSULTACJE

Rodzaj

Czas trwania

Koszt

Diagnoza Integracji Sensorycznej

 

 

 

Wydanie pisemnej opinii dodatkowo płatne

2-3 spotkania w zależności od potrzeb

90,00 zł/godz.

 

 

 

150,00 zł

Konsultacja Integracji Sensorycznej

45-60 min

90,00 zł

Diagnoza Integracji Bilateralnej + pisemna opinia

do 90 min

80,00 zł/150,00 zł

Diagnoza Sprawności Motorycznych (Terapia ręki)/ + pisemna opinia

 

do 90 min

80,00 zł/150,00 zł

Konsultacja/ diagnoza fizjoterapeutyczna

45-60 min

100,00 zł

Instruktaż dotyczący wczesnej opieki nad dzieckiem Handling

(pozycje ułożeniowe, noszenie, przewijanie, ubieranie dziecka)

do 60 min

100,00 zł

 

Pierwsza wizyta- wstępny wywiad i analiza dokumentacji dotyczącej rozwoju dziecka (dyrekcja)

60 min

bezpłatnie

Konsultacja psychologiczna

60 min

90,00 zł

Konsultacja pedagogiczna

60 min

80,00 zł

Konsultacja logopedyczna

60 min

80,00 zł

Ocena rozwoju psychoruchowego KORP (od 1 miesiąca do 9 roku życia)

2-3 spotkania

250,00 zł

Diagnoza funkcjonalna:

 • wywiad z rodzicami

 • analiza dokumentacji medycznej/psychologicznej dziecka, analiza metriału video

 • obserwacja swobodnej zabawy dziecka z rodzicami

 • obserwacja kierowana dziecka- od 2 do 4 spotkań

 • przekazanie wyników diagnozy w formie omówienia

 

 

 

800,00 zł

Diagnoza logopedyczna/ pedagogiczna/psychologiczna

 

60 min

do 120 min

200,00 zł

250,00 zł

Ocena gotowości szkolnej

 

2-3 spotkania

250,00 zł

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia,dysortografia)

2-3 spotkania

250,00 zł

 

Diagnoza poziomu inteligencji dla dzieci od 6 do 16 r.ż.

WISC

do 120 min

250,00 zł

 

 

 

WYDAWANIE OPINII, INFORMACJI, ZAŚWIADCZEŃ

Rodzaj

Koszt

Informacja na temat funkcjonowania dziecka podczas zajęć terapeutycznych

60,00 zł

Ustalenie programu terapeutycznego

150,00 zł

Wydanie opinii po diagnozie

150,00 zł

Zaświadczenia

Wydawane bezpłatnie