BEZPŁATNE ZAJĘCIA ON-LINE W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Drodzy Rodzice- informujemy, że od jutra tj.17 marca do odwołania uruchamiamy dla Państwa i Państwa dzieci również możliwość korzystania on-line (SKYPE) z terapii lub/i konsultacji u terapeutów, którzy prowadzą Państwa dziecko w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 
 
Proponujemy różne formy współpracy w zależności od możliwości dziecka.
  

TERAPEUTA + RODZAJ KONSULTACJI

ON-LINE

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

Górska Joanna

KONSULTACJE

PEDAGOGICZNE

 

14:00-

18:00

 

14:00-

18:00

 

14:00-

18:00

 

8:00-

12:00

 

14:00-

18:00

Dobosz-Michalczyk

Karolina

KONSULTACJE

PSYCHOLOGICZNE

 

9:00-

13:00

 

9:00-

13:00

 

9:00-

13:00

 

14:00-

18:00

 

9:00-

13:00

Krawczyk Justyna

KONSULTACJE

LOGOPEDYCZNE

 

13:00-

18:00

 

8:00-

15:00

 

8:00-

14:00

 

12:00-

17:00

 

10:00-

15:00

Partyka Martyna

KONSULTACJE

LOGOPEDYCZNE

 

 

 

9:00-

12:00

 

14:00-

18:00

 

9:00-

12:00

 

 

Ściebura Magdalena

KONSULTACJE

FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

09:00-

16:00

 

12:00-

18:00

 

 

                       

12:00-

18:00

 

9:00-

15:00

Sekretariat oraz dyrekcja placówki są do Państwa dyspozycji: pon.-pt. 8:30-16:30.
 
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia i spokoju. 
 
Grafik pracy terapeutów dostępny poniżej oraz na facebooku https://www.facebook.com/TerapiaDzieciCzestochowa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA CENTRUM TERAPII DZIECI I WSPOMAGANIA ROZWOJU W CZĘSTOCHOWIE

w okresie epidemii COVID-19

 

OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW W PORADNI

1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia umawianie pacjentów na wizytę (diagnoza/konsultacja/terapia) odbywa się telefonicznie. Na wizytę w Poradni pacjenci/klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną.

2. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).

W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni u siebie objawów infekcji dróg oddechowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 należy o takim fakcie poinformować telefonicznie Dyrektora Poradni przed zgłoszeniem się do pracy.

3. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m (nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).

4. Zadania statutowe, które nie będą realizowane stacjonarnie, będą kontynuowane w trybie zdalnym.

5. Terapeuta lub pracownik administracji informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.

6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka (lub u członków rodziny) , rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę. Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posyłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub jest w izolacji.

7. Wszelkie dokumenty prosimy dostarczać pocztą tradycyjną lub pozostawiać w skrzynce podawczej na recepcji.

8. Nie przyjmujemy nie umówionych telefonicznie pacjentów.

9. Konsultacji udzielamy również telefonicznie i mailowo.

10. Czas trwania zajęć zostanie skrócony o czas dezynfekcji, wietrzenia sali oraz przygotowania stanowiska na przyjęcie kolejnego pacjenta.

 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY- WIZYTA W PORADNI

1. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki wizyty, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na wizytę.

2. Na terenie placówki każdy pacjent, a także rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Dziecko ma obowiązek posiadania obuwia zmiennego, rodzic/opiekun otrzyma jednorazowe obuwie ochronne.

3. Przed bezpośrednią wizytą w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia SARS CoV-2). Po wypełnieniu ankiety i wyrażeniu zgody na terapię następuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika Poradni. Pracownik jest zabezpieczony w maseczkę zakrywającą usta i nos, przyłbicę i jednorazowe rękawiczki, przeprowadzenie ankiety i pomiar temperatury powinny nie przekraczać 15 minut.

Jeśli termometr podczas pomiaru wskazuje temperaturę równą 37,1ºC lub wyższą, pracownik dokonuje jeszcze dwóch kontrolnych pomiarów. Jeśli one wskazują podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka do domu.

4.W przypadku wywiadu epidemiologicznego – ANKIETY dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa skorzystania z usługi. Wyznaczony pracownik poradni powiadamia o zaistniałej sytuacji telefonicznie Inspekcję Sanitarną i postępuje wg uzyskanych informacji.

5. Na wizytę w Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.

6. Dziecko umawiane na wizytę powinno być zaopatrzone w maseczkę, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), obuwie zmienne.

7. Na terenie Poradni rodzic/ opiekun powinien przebywać w maseczce ochronnej/przyłbicy.

8. Przed wejściem do gabinetu terapeuta, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.

9. Dziecko umówione na wizytę pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.

10. Wywiad, omówienie przebiegu terapii z rodzicami prowadzony jest po zajęciach z zachowaniem bezpiecznego dystansu (rekomendowane 1,5-2 metrów).

11. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 2 m od pracownika.

12. Pacjenci oczekują na przyjęcie/ na dziecko w poczekalni korzystając z miejsc wyłącznie oznaczonych, z zachowaniem min. 2 metrów odległości między sobą.

 

 

ZACHOWANIE PROFILAKTYKI

1. W Poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z pacjentem w postaci bariery z plexi, przyłbic/ maseczek, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.

2. Do dezynfekcji materiałów diagnostycznych używa się odpowiednich środków dezynfekcyjnych. Z gabinetów są usunięte dywany i inne miękkie akcesoria.

4. Pracownicy Poradni dbają o przeprowadzanie dezynfekcji wszelkich powierzchni dotykowych takich jak: przyborów, sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła używanych podczas zajęć w salach terapeutycznych, lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie najczęściej.

5. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy.

6. Po każdych zajęciach terapeuta dezynfekuje powierzchnie dotykowe oraz wywietrzy gabinet.

7. Podczas zajęć terapeuta przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu).

8. W Poradni na korytarzu znajduje się pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki, maseczki i ochraniacze na obuwie.

9. Dziecko podczas zajęć używa własnych przyborów.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wchodzi w życie z dniem 18.05.2020r.)

 

 

 

 

 

Procedury obowiązują od 18.05.2020r do odwołania !

 

TERAPIA ON-LINE (PSYCHOLOG, NEUROLOGOPEDA)

Wszystkich, którzy korzystali z komercyjnych usług w Centrum a także tych, którzy szukają porady- zapraszamy do skorzystania z terapii/konsultacji prowadzonych przez naszych specjalistów.
Do Państwa dyspozycji są aktualnie: psycholog i neurologopeda.
 
komercja
 

 Sposób umawiania spotkania:

1. Wpłata na konto: 42 1950 0001 2006 0033 1414 0001 CENTRUM TERAPII DZIECI I WSPOMAGANIA ROZWOJU

(w tytule  wpisać: nazwisko + rodzaj pomocy)- przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

lub smsem na numer 533-354-330

2. Terapeuta umawia spotkanie w dogodnym dla obu stron terminie- termin wizyty można zarezerwować wcześniej, ale jest realizowana dopiero po otrzymaniu opłaty na konto lub potwierdzenia.

3. Za wszystkie usługi wystawiamy fakturę (lub paragon- w zależności od potrzeby) i przesyłamy na e-mail klienta. 

 

 

KONSULTACJE Z TERAPEUTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

STYMULACJA SENSORYCZNA METODĄ C. DELACATO

 Oferta stymulacji sensorycznej metodą C. Delacato to indywidualnie ustalana metoda wspierająca terapię naszych podopiecznych, będąca przedłużeniem lub uzupełnieniem stymulacji sensorycznej jaką objęte jest dziecko w gabinecie. Metoda polega na dostarczeniu zindywidualizowanej ilości bodźców poprzez krótkie ćwiczenia ułożone w sekwencje. Stymulacja C. Delacato poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu oraz wspiera funkcje psychologiczne i neurologiczne dziecka. Program uwzględnia potrzeby sensoryczne takich zmysłów jak: wzrok, słuch, węch, smak, czucie powierzchniowe, czucie głębokie oraz układ przedsionkowy.

Rodzic dostarcza dziecku przez około 10-15 minut kontrolowaną ilość bodźców 1-2 razy dziennie.
Program ustalany jest raz na cztery tygodnie. Rodzic otrzymuje sekwencje ćwiczeń do wykonywania w domu.
Koszt 50zł (konsultacja z terapeutą + otrzymanie programu stymulacyjnego)
Więcej informacji pod numerem 533-354-330