Witamy w Centrum Terapii Dzieci i Wspomagania Rozwoju w Częstochowie

W Centrum istnieje możliwość zdiagnozowania dziecka jak również zapewnienia profesjonalnej opieki w postaci zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych (psycholog , pedagog, terapeuta wspomagania rozwoju, terapeuta SI, pedagog specjalny, fizjoterapeuta i neurologopeda). 

W Centrum realizujemy BEZPŁATNE zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

Zajęcia te przeznaczone są dla każdego niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością dziecka od urodzenia, bądź od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do rozpoczęcia nauki w szkole. Mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną. Dziecko przyjmowane jest na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Ponadto organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty dla specjalistów, nauczycieli i rodziców.

"Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni,

ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat.

Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona,

ale całość jego zdolności psychicznych".

Maria Montessori